Vaerelse oppe 9125

Lejebetingelser 2018

 

Lejeaftalen
Lejeaftalen omfatter feriehuset med indbo og renovation. Slutrengøring samt vand og energiforbrug, er inkluderet i lejens pris.

Annullering
Lejer kan til enhver tid skriftligt annullere lejeaftalen. Annulleringer afregnes efter følgende:

Ved annullering indtil 60 dage før ankomsten, returneres 50% af lejen, samt depositummet og beløbet for rengøring og forbrug. Ved annullering indtil 14 dage før ankomsten, returneres 25% af lejen, samt depositummet og beløbet for rengøring og forbrug. Dertil kommer ekspeditionsgebyr på kr. 200,-

Overdragelse af lejeaftale
Det er lejer tilladt – mod et ekspeditionsgebyr på kr. 200 – at overdrage lejeaftalen til en anden lejer.

Rengøring – lejers ansvar
Slutrengøring er inkluderet i alle ophold og er inkluderet i lejes pris 
Lejeren forpligter sig til at behandle feriehuset ordentligt og må sørge for, at det lejede ved afrejsen forlades i ryddelig og rengjort stand. Opvask, rengøring af ovn, køleskab og tømning af affald er ikke inkluderet i en slutrengøring, og skal foretages af gæsterne inden afrejse.

Medbringes hund, skal lejer rengøre huset for hundehår m.m. inden afrejse.

Skader på hus eller indbo
Lejeren er ansvarlig for alt, hvad der tilhører huset og er ligeledes forpligtet til før afrejsen at erstatte eventuelle selvforvoldte skader, der opstår på boligen eller indboet. Skulle der under lejemålet opstå skader, er lejeren forpligtet til straks at underrette udlejer herom, så der kan tages hånd om sagen.

Ejeren af huset påtager sig ingen ansvar overfor lejeren eller dennes ejendom. Lejer har dermed selv ansvaret for sin forsikringsdækning under opholdet.

Depositum
Lejeren indbetaler, samtidigt med den sidste del af huslejen, et depositum på kr. 3.500,-. Dette beløb står som sikkerhed for eventuelle ekstraudgifter for udlejeren, f.eks. i form af manglende oprydning / rengøring, ødelagte ting, et ualmindeligt højt vand og energiforbrug, eller konstateret indendørs rygning.
Depositummet eller restbeløbet returneres til lejer senest 14 dage efter afrejsen.

Afregning af vand og energi
Vand, varme og elforbrug er inkluderet i lejens pris og er beregnet til kr. 178,- / døgn.
Vi checker dog forbrugsmålerne inden ankomst og ved afrejse og viser der sig et for opholdet ualmindelig højt forbrug kan udlejer, mod dokumentation, gøre udlæg i depositummet.

Betaling
Umiddelbart efter booking modtager lejeren en kvittering på bookinggebyret der er 50 % af lejen. pengene hæves på lejers kreditkort indenfor en uge.
2 måneder inden indflytningsdatoen, modtager lejeren en betalingsanmodning på de sidste 50 % af lejen samt depositumbeløbet.
Ved booking senere end 2 måneder før lejeperioden betales hele lejebeløbet samt depositumbeløbet på en gang.
Senest 14 dage efter afrejsen opgøres depositumbeløbet og udbetales til lejerens konto.

Reklamationer
Skulle der imod forventning være reklamationer i forbindelse med huset, skal dette meddeles udlejer hurtigst muligt. Udlejer vil hurtigst muligt udbedre manglen.

Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles udlejer straks ved ankomst og før indflytning i feriehuset. Udlejer vil herefter hurtigst muligt besigtige feriehuset og iværksætte eventuel yderligere rengøring.

Støj
Tag hensyn til Betahusets naboer!
Husk at holde vinduer og døre lukkede, hvis der spilles musik eller holdes fest. Efter kl. 23.00 skal der være ro og gæsterne bedes holde sig indendørs Støj, der generer naboerne vil, om nødvendigt, blive anmeldt til politiet. Vi beder Jer tage dette hensyn, så alle, også i fremtiden, kan have glæde af huset.

Betalingsmetoder
Vi tager imod Dankort, Visa og Mastercard. Dette er også illustreret nederst på hjemmesiden.